Personvernserklæring

Vi trenger følgende informasjon når du bruker nettsiden vår til å handle: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi registrerer og videreformidler kun personopplysninger som er nødvendige for å levere produktene til deg. (Dersom du videreformidler informasjon til andre virksomheter, må du gi opplysninger om dette her og spesifisere hva og hvem du videreformidler informasjon). Shade ApS samler inn og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lov om innsamling av personopplysninger.

Shade ApS prioriterer personvern og konfidensialitet. Samtidig ønsker vi å gi deg en best mulig opplevelse når du besøker nettsiden vår. Derfor samler vi inn og bruker informasjon når du handler i vår nettbutikk, inkludert fremskynde bestillingen din og registrere dine foretrukne funksjoner osv., samt sende markedsføringsmateriell og annen informasjon om våre produkter og aktiviteter dersom du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke. Til slutt kan informasjonen din brukes til å etterforske mistanke om svindel.

Personopplysningene som samles inn er navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og informasjon om kjøpet ditt. Av sikkerhetsgrunner lagrer vi ikke kredittkort eller annen betalingsinformasjon.

Vi lagrer e-postadressen din for å f.eks. sende deg en ordrebekreftelse samt varsle deg når bestillingen din er sendt. Ditt navn og adresse vil vises på en etikett på pakken din med bestillingen din. Dataene er registrert hos Shade ApS og vil bli oppbevart i en periode på fem år. Etterpå vil informasjonen bli slettet. Vi samarbeider med ulike selskaper som behandler og arkiverer data. Disse selskapene behandler data utelukkende på våre vegne og kan ikke bruke personopplysninger til egne formål. Vi samarbeider utelukkende med databehandlere innenfor EU eller i land som gir samme beskyttelsesnivå.

Behandlingsansvarlig på www.shadelights.com er Kristian Weber. Du har rett til å få tilgang til opplysninger som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene er feil, har du rett til å få opplysningene rettet. I noen tilfeller vil vi måtte slette dataene dine hvis du ber om det. Det kan for eksempel være om informasjonen ikke lenger er nødvendig for det formålet vi opprinnelig trengte den til. Ta kontakt med oss ​​dersom du føler at personopplysningene dine ikke blir behandlet i henhold til lovgivningen. Forespørsler om dette sendes Shade ApS via e-post: info@shadelights.com.

Vi utleverer kun dine opplysninger med partnere som fraktselskaper til Shade ApS i den grad det er nødvendig for å oppfylle din bestilling.

Shade ApS behandler personopplysninger for markedsføringsformål i henhold til gjeldende lover, inkludert kravet om å innhente ditt samtykke før utsendelse av elektronisk markedsføringsmateriale.

Kunde- og ordredata er beskyttet av kryptering under overføring og etterfølgende lagring. Shade ApS bruker Secure Socket Layers (SSL), industristandarden for overføring av informasjon for å behandle bestillingen din.

Du har rett til på forespørsel å bli informert om hvilke opplysninger vi har registrert om deg og ta unntak fra en registrering i henhold til personvernloven. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å få opplysningene rettet eller slettet. Shade ApS lagrer personopplysninger og relevante kjøpsdata i fem år i henhold til relevant bokføringslov.

Ønsker du mer informasjon eller ønsker å endre dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss. Du kan enten skrive til vår adresse: Shade ApS, Herlev Hovedgade 195 A, 2750 Herlev, Danmark, eller kontakte oss på telefon +45 92 90 00 01 eller e-post: info@shadelights.com.

Personvernerklæringen er sist oppdatert 25.02.2020

Tilbake til toppen